Gotowe spółki

Zakup gotowej spółki jest dla wielu nowych przedsiębiorców szansą na szybkie pojawienie na rynku. Kosztowne, a przede wszystkim czasochłonne formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej mogą być w ten sposób łatwo i szybko pominięte.

Kupując gotową, zarejestrowaną i działającą spółkę można rozpocząć działalność już następnego dnia od dnia zakupu. Dzięki temu unika się ryzyka, że ktoś przed nami wykorzysta pomysł biznesowy lub w przypadku kiedy potrzebujemy pilnie przystąpić do przetargu.

Gotowe spółki umożliwia również szybką reakcję na rynkowe zapotrzebowanie, gdzie czas to pieniądz i potrzebujemy w konsorcjum przystąpić do przetargu.

Wybierając z pośród wielu ofert sprzedaży gotowej spółki należy brać pod uwagę ryzyko. Ktoś może sprzedawać spółkę obciążoną zobowiązaniami. Dlatego najlepiej kupować firmy od profesjonalnego dostawcy, który posiada stałe biuro i można w razie problemów zwrócić się z reklamacją. Sprzedawana spółka powinna posiadać nadany numer KRS, REGON oraz NIP. Często oferowane są podmioty, które nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Nowa spółka nie powinna posiadać również żadnych aktywów, pracowników ani zobowiązań.

gotowe spółki

Z drugiej strony możliwe jest też nabycie firmy „z historią”, charakteryzującą się określonym prestiżem. Decydując się jednak na takie rozwiązanie warto pamiętać, że nabywca odpowiada za długi kupowanego przedsiębiorstwa, również te powstałe przed zawarciem umowy.

Gotowa spółka to świetne rozwiązanie dla ludzi z gotowym pomysłem na biznes. Dzięki niemu mają możliwość szybkiego wejścia na rynek, bez konieczności utraty czasu na zbędne formalności.